luni, 23 octombrie 2017

Hărţuire sexuală a la Moldova

Tu poţi pe capete să mergi,
Să minţi, să furi sub soare,
Dar principalul s’nu te-atingi
De glandele mamare.

Poţi să îneci sub ape sate
Şi din prostie s’omori oameni,
Dar ochiul s’nu ţi se abată
La glandele mamare.

Poftim, mai taie’n carne vie,
Emană destrămare,
Dar principalul nu te-atinge
De glandele mamare.

Concediază, bate-ţi joc –
Nu-i auzi ocară,
Căci important e să-ţi pui bloc
Pe glandele mamare.

La spovedanie cînd eşti
Nu le mai spui chiar toate,
Dar nu uita să spovedeşti
De glandele mamare.

Chiar de omori, de furi, de minţi –
Nu te vor trage’n ţeapă,
Dar te-or tăia de te-ai atins
De glandele mamare.


Andrei Onea
8 August 2012


vișudhi


biserici vechi și noiduminică, 22 octombrie 2017

Anahatha


Gîndul străbunului

În vîrtejul vieţii noastre
Mă arunc cu duh şi trup
Mă îmbrac într-a ei straie
Şi umil de soartă-ascult

Eu primesc sudoarea muncii
Şi fiorii luptei grele –
Ele sînt a mea virtute,
Împlinirea vieţii mele

Toată viaţa storc din mine
Picături cu picături
Neîncredere şi frică,
Laşitate şi minciună

Altoiesc, educ în mine
A curajului lumină
O’nmulţesc prin folosire
Ca stăpîn să fiu pre mine

Viaţa este o minune
Ca o vrajă săvîrşită,
Dar de rău e’ntreţăsută
Cum e grîul de neghină

Cînd o fi ca’n muncă-ori luptă
Să-mi văd viaţa’n încheiere
Să mă laşi cu voie bună
Să trec poarta despărţirii

Chiar de-o fi să mor devreme
Să nu-mi plîngi la căpătîi
Dă-mi susţinere, nu jăle
Spre meleagul cel dintîi

Eu mai iute ca săgeata
Voi ţîşni în infinit
Ş’oi primi noua viaţă
Ca un mugur înflorit

Şi Dreptatea cu lărgimea-i
Mă v’a’mbrăţişa acolo
Cercetîndu-mă cu-asprime
Şi rostind cinstite slove

Ş’o s’auzi de prin întinderi
Vînturi, fulger, trăsnet, ploi –
Semn că am sosit cu bine
Şi că vă jălesc pe voi

Spicul de se vede pîne
Prin a morii trece pietre
În durere se preschimbă
Ş’astfel scopul şi’l atinge

Nici nu voi o altă soartă –
E a rugului scînteie,
Spre eternitate poartă,
Întru nemurire cheie...

Andrei Onea
25 August 2013

la muzeu