vineri, 18 august 2017

Eu mă ridic

Eu mă ridic cînd prompt cînd încet
   Din coborîri şi căderi repetate
   Iarăşi şi iarăşi şi încă o dată
Eu mă ridic cînd prompt cînd încet

Dacă aş fi să-merg doar rectiliniu
   Oare-aş mai fi eu în carne şi oase
   Oare-aş mai fi eu un om printre oameni
Dacă aş fi să-merg doar rectiliniu

Poate cu timpul, poate pe urmă
   Fi-voi în stare să nu mă împiedic
   Eu înţelept n’oi călca peste greble
Poate cu timpul, poate pe urmă

Eu mi-ofer însumi şansa a doua
   Fie că alţii mă cred şi mă’ndeamnă
   Fie că nu pot ierta şi mă calcă
Eu mi-ofer însumi şansa a doua

Toate picajele şi ridicările
   Mă fac expert al coborîrilor
   Mă fac atlet al ascensiunilor
Toate picajele şi ridicările

Cei care vor să se ridice
   Fie iertaţi şi’ndemnaţi să o facă
   Fie destulă putere să aibă
Cei care vor să se ridice

Iată o simplă recomandare
   Ceea doar fă ce tu crezi că e drept
   A lumii silire s’o neglijezi
Iată o simplă recomandare

Lumina şi umbra sînt indispensabile
   Doar tragerea inimii va hotărî
   Spre unde cîntarul se va clinti
Lumina şi umbra sînt indispensabile

+++++++
Lumina şi umbra sînt indispensabile
   Spre unde cîntarul se va clinti
   Doar tragerea inimii va hotărî
Lumina şi umbra sînt indispensabile

Iată o simplă recomandare
   A lumii silire s’o neglijezi
   Ceea doar fă ce tu crezi că e drept
Iată o simplă recomandare

Cei care vor să se ridice
   Fie destulă putere să aibă
   Fie iertaţi şi’ndemnaţi să o facă
Cei care vor să se ridice

Toate picajele şi ridicările
   Mă fac atlet al ascensiunilor
   Mă fac expert al coborîrilor
Toate picajele şi ridicările

Eu mi-ofer însumi şansa a doua
   Fie că nu pot ierta şi mă calcă
   Fie că alţii mă cred şi mă’ndeamnă
Eu mi-ofer însumi şansa a doua

Poate cu timpul, poate pe urmă
   Eu înţelept n’oi călca peste greble
   Fi-voi în stare să nu mă împiedic
Poate cu timpul, poate pe urmă

Dacă aş fi să-merg doar rectiliniu
   Oare-aş mai fi eu un om printre oameni
   Oare-aş mai fi eu în carne şi oase
Dacă aş fi să-merg doar rectiliniu

Eu mă ridic cînd prompt cînd încet
   Iarăşi şi iarăşi şi încă o dată
   Din coborîri şi căderi repetate
Eu mă ridic cînd prompt cînd încet

Eu mă ridic


Andrei Onea
8 August 2013


joi, 17 august 2017

Lev Tolstoi - vegetarianism


Libera devenire a omului drept

Auzit-am vorbi deştepte:
„S’te cunoşti pe tine!”
Şi poveţi prea-înţelepte:
„Să faci numai bine!”

Totu-i joc de copiladri –
Prost-nevinovat;
Poţi s’te zbaţi în patru maluri –
Tot făr’ rezultat…

…De fapt, totu-i în unire;
    Cei cari ştiu grăiesc:
    Tre’ s’ajungi l’această stare
    Cînd simti şi’nţelegi:
        Eu Voiescu să fac Bine;
        Bine Eu Voiesc.

    Şi ajungi l-această treaptă
    Prin efort curat,
    Sincer, dureros, dar care
    Este-adevărat.


Andrei Onea
2 Ianuarie 2003


forme în luna plină
vineri, 11 august 2017

Soția cârcotașă

Din viața lui Socrate:
Altă dată, Alcibiades s-a indignat căci Xanthippa zi și noapte își obosea soțul (Socrate) prin constantul ei dispreț și răutate.
- De ce, - întrebă el, - nu o alungi pe femeia asta?
- Pentru că, - a răspuns Socrate, - având-o, exersez răbdare și blândețe, cu care apoi suport incomoditățile și insultele din partea altora. Un soț bun ar trebui să corecteze neajunsurile soției sau să le suporte. Dacă le corectează, va crea un prieten bun. Dacă le suferă, el lucrează la îmbunătățirea lui însuși.

Din Vechiul Testamnent, Ecclesiasticul, Capitolul 25:
Nici o rană nu este ca rana inimii şi nici o răutate nu este ca răutatea femeii.
Mai bine voiesc a locui cu leu şi cu balaur, decât a locui cu femeia cea rea.
Răutatea femeii îi schimonoseşte obrazul şi-i întunecă faţa ca un sac. Bărbatul ei şade la masă în mijlocul vecinilor şi fără voia lui geme amar.
Orice răutate este mică pe lângă răutatea femeii; soarta păcătosului să cadă pese ea.
Inimă înfrântă şi faţă tristă şi rană inimii este femeia rea.
Mâini leneşe şi genunchi slăbănogi este femeia rea, care nu-şi fericeşte bărbatul său.
De la femeie este începutul păcatului şi prin ea toţi murim.
Nu da apei loc să iasă, nici femeii rele putere asupra ta.