miercuri, 17 mai 2017

Meditaţia Pietrei Fundamentale

Meditaţia Pietrei Fundamentale (1 ianuarie 1924, de Rudolf Steiner)

Suflet al Omului!
Tu trăieşti în membrele,
Care prin lumea spaţiului 
În ființa mării spiritului
Te poartă:
Exersează amintirea spiritului
În profunzimi de suflet, 
Unde în stăpânitoarea  Existență
A Creatorului lumii
Eul propriu
În Eul lui Dumnezeu
Fiinţează;
Şi tu cu adevărat vei trăi
În fiinţa cosmică a omului.

Căci domneşte Spiritul Tată al înalturilor,
În adâncurile lumilor, existenţă creând. 
Serafimi, Heruvimi, Tronuri (Voi, Spirite Forță),
Faceţi să răsune din înalturi
Ceea ce îşi găseşte ecou în adâncuri; 
Aceasta cuvântă:
Ex Deo Nascimur (Din Dumnezeu ne naștem).
Aceasta aud Spiritele Elementelor 
În Răsărit, Apus, Miazănoapte, Miazăzi:
Fie ca oamenii să audă deopotrivă.

Suflet al Omului! 
Tu trăieşti în pulsarea inimii şi plămânilor, 
Care prin ritmul timpurilor
La simţirea propriei fiinţe sufleteşti
Te conduce:
Exersează cugetarea despre spirit
În echilibrul sufletesc,
Unde faptele tălăzuitoare ale devenirii lumii
Eul propriu
Cu Eul cosmic
Unesc;
Şi  cu adevărat te vei simţi
În lucrarea sufletească umană.

Căci domneşte în jur Voinţa lui Christos 
În ritmurile cosmice sufletelor har revărsând. 
Kyriotetes, Dynamis, Exusiai (Voi, Spirite Lumină) ,
Faceţi să se învăpăieze din Răsărit
Ceea ce prin Apus formă prinde; 
Aceasta cuvântă:
In Christo Morimur (În Christos murim).
Aceasta aud Spiritele Elementelor 
În Răsărit, Apus, Miazănoapte, Miazăzi:
Fie ca oamenii să audă deopotrivă.

Suflet al Omului!
Tu trăieşti în capul liniştit, 
Care din temeliile veşniciei
Gândurile cosmice ţi le descoperă: 
Exersează contemplarea spiritului
În liniştea gândurilor, 
Unde eternele ţeluri ale zeilor
Lumina existențială cosmică
Propriului Eu
Spre libera voință
O dăruiesc;
Şi tu cu adevărat vei gândi
În temeliile spiritului uman.

Căci domnesc ale Spiritului cosmice gânduri, 
În fiinţa universului, lumină implorând. 
Archai, Archangheli, Ingeri (Voi, Spirite Suflet),
Faceţi ca din adâncuri să fie cerut
Ceea ce în înalturi va fi ascultat; 
Aceasta cuvântă:
Per Spiritum Sanctum Reviviscimus (În Duhul Sfânt reînviem).
Aceasta aud Spiritele Elementelor 
În Răsărit, Apus, Miazănoapte, Miazăzi:
Fie ca oamenii să audă deopotrivă.

La răspântia de vremuri
Lumina Spiritului cosmic
În fluxul ființei pământești
A intrat;
Întunericul de noapte
Și‐a încetat stăpânirea; 
Lumină clară de zi
Radie în sufletele omeneşti; 
Lumina,
Care încălzeşte
Modestele inimi de păstori; 
Lumina,
Care iluminează
Înţeleptele capete de regi.

Dumnezeiască Lumină,
Christos ‐ Soare, 
Încălzeşte
Inimile noastre;
Iluminează
Capetele noastre;   
Ca bun să devină
Ceea ce noi
Din inimi întemeiem,
Ceea ce noi
Din capete,
Împliniți de ţel
Să făptuim vrem.

Textul meditației rostit la Congresul de Crăciun a fost ulterior redus de Rudolf Steiner. Astfel, el hotărî să reducă abordarea directă a Ierarhiilor și dictoanelor rozicruciene, redându-le în altă formă (italic în paranteze în text). El a recomandat că ar fi mai bine ca în cercurile membrilor să fie folosită anume versiunea redusă. Asta pentru că legea esoterică de folosire a mantrelor spune că forța cu care se întoarce textul rostit este egală forței emanate prin meditație. Astfel, este necesar ca utilizatorul textului să se întrebe dacă este suficient de pregătit și puternic pentru a face față acestui efect.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu