miercuri, 10 mai 2017

salamandrele

Salamandrele – duhurile focului – au un loc aparte printre spiritele elementare. Și ceea ce stă la baza gândurilor omenești tot are legătură cu ființele de foc.

Salamandrele au sentiment de sine în special faţă de lumea fluturilor şi, în general, faţă de întreaga lume a insectelor.

Planta este înconjurată și ea de entitățile focului, care concentrează căldura cosmică în micile seminţe.

Entitățile focului acţionează, pe de o parte, pentru ca în Cosmos să se reverse materie pătrunsă de foc, iar pe de altă parte, pentru ca în interiorul Pământului să pătrundă focul concentrat, căldura concentrată.

Când pe pământ este trimisă lumină şi căldură, aceasta este totodată expresia acelei forţe de simpatie, a forţei purtătoare de iubire a silfidelor, care este purtată prin spaţiul cosmic, şi a forţei purtătoare de jertfă a spiritelor focului care se coboară aici, jos.

Deasupra pământului, magnetismul pământului și greutatea pământului, prin faptul că tind în sus, se unesc cu forţa de iubire şi forţa de jertfă, care tind în jos. Şi în această întrepătrundere a forței de iubire-jertfă, care curge în jos, şi a forţelor densității, greutăţii şi a forţei magnetice, care tind în sus, pe suprafaţa pământului se dezvoltă lumea vegetală, care este o expresie exterioară a interacţiunii dintre iubirea cosmică, jertfa cosmică, greutatea cosmică şi magnetismul cosmic.

Entitățile focului tind spre ierarhiile superioare și le aduc cunoașterea despre Pământ.

Adevărata origine al acestor spirite elementare este spiritualitatea acelor animale care nu se pot întoarce la spiritualitatea lor de grup, căci au trecut dincolo de punctul evoluției lor obișnuite. De la acestea rămân entități de natura Eu-lui, iar acestea și sunt salamandre. Ele sunt de stofa Eu-lui.

Aceste creaturi se dezvoltă și prin relația familiară între oameni și animale. De pildă, între călăreț și cal, sau datorită relației sufletești dintre păstor și oi. Salamandrele sunt destul de inteligente și posedă înțelepciune naturală. Astfel, de exemplu, păstorilor le pot apărea anumite capacități, datorită cărora aceste ființe le pot șopti ceea ce știu și alte rețete. Este foarte posibil ca o persoană în astfel de circumstanțe să fie înconjurat de ființe spirituale fine, care îi oferă cunoștințe despre care deștepții noștri nici că visează.


R.S., GA 230 & 102


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu